میرزاقاسمی 482 گرمی
باقلاقاتق 482 گرمی
حمص 482 گرمی
کشک بادمجان 482 گرمی