سس مايونز شيشه 240 گرمي - 24
سس مايونز پت 460 گرمي - 18
سس مايونز پت 950 گرمي - 12
سس مایونز کم چرب پت 460 گرمی - 18
سس مایونز کتابی 450 گرمی
سس مايونز موشکی 400 گرمي -24
سس مايونز موشکی 560 گرمي -15
سس مایونز پت 1247 گرمی
سس مایونز پت 1814 گرمی